Search on the map
Cher Clinic, Samyan Mitrtown
Cher Clinic, Samyan Mitrtown
Cher Clinic, Samyan Mitrtown
Cher Clinic, Samyan Mitrtown
Thaigerdeals Pathum Wan, Bangkok
4.5 of 5
1 Reviews
2024 English Thai Cafe Free Wifi Parking available
เฌอคลินิก สาขามาบุญครอง เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านความงามและการชะลอวัย ก่อตั้งโดยทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการรักษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 ปี ที่เฌอคลินิกเรามุ่งเน้นรักษาแบบองค์รวมไปถึงรากของปัญหาจากภายในสู่ภายนอก ด้วยประสบการณ์และความส... Read More
View all
Add to My Wish List
36 Added
-67%
฿2,990 ฿999